නිෂ්පාදන

 • Outdoor Mesh led Display

  එළිමහන් මෙෂ් විසින් මෙහෙයවන ලද සංදර්ශකය

  Fac මුහුණත ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ඉහළ ස්ථාවරත්වයක්

  Air වායු සිසිලන සහ විදුලි පංකාවක් නැත, නමුත් වඩා හොඳ තාපය විසුරුවා හැරීම

  Transp ඉහළ විනිවිදභාවය අනුපාතය

  ★ අඩු පිරිවැය

  සැහැල්ලු බර

  Ront ඉදිරිපස ප්‍රවේශය. අඩු මෙවලමක් සහිත පහසු නඩත්තු කිරීම

  වැඩි දීප්තිය, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න
මාර්ගගත පාරිභෝගික සේවාවක්
මාර්ගගත පාරිභෝගික සේවා පද්ධතිය